Milquet wil vraag naar prostitutie doen afnemen

Milquet wil vraag naar prostitutie doen afnemen

Milquet wil vraag naar prostitutie doen afnemen

Print
Er moet een strengere toepassing komen van de wetten op prostitutie. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) in een interview met Metro. "Hoewel de wetten er zijn, worden ze niet nageleefd", aldus de minister.

Milquet organiseert vandaag in Brussel een internationale conferentie over mensenhandel en seksuele uitbuiting. De minister wil die misdrijven een halt toe roepen door niet de vrouwen te focussen, maar door de vraag te doen afnemen. Groot-Brittannië past die aanpak al even toe en zoekt de verantwoordelijkheid bij klanten en afnemers.

Vraag doen afnemen

De minister vraagt om de medewerking van de parketten. "De politie en lokale besturen kunnen beter meewerken. Burgemeesters kunnen etablissementen sluiten wanneer vrouwen uitgebuit worden door pooiers." Of de klant ook gestraft moet kunnen worden, is volgens Milquet voer voor het parlement. "In eerste instantie wil ik de vraag doen afnemen. Met de huidige toepassing van de wet lukt dat niet. Sensibilisering en preventie moeten belangrijker worden. Het probleem wordt te veel van de kant van het aanbod bekeken.

Lees ook: Klanten van prostituees worden niet strafbaar

"Prostitutie is een knelpuntberoep"

MCe, archieffoto

MEEST RECENT