Maggie De Block: "Ik ben geen Romeinse keizerin"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block lijkt niet van plan haar administratie te overrulen in het dossier van Navid Sharifi. Hoewel ze niet inhoudelijk op het concrete dossier wilde ingaan, merkte ze zondag op dat de asielinstanties het dossier van de 21-jarige Afghaan al zes keer hebben afgewezen. "Ik ben geen Romeinse keizerin" die willekeurig oordeelt, luidde het in 'De Zevende Dag'.

tmas

De liberale politica stelde dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen en de Dienst Vreemdelingenzaken nauwgezet de regels toepassen en alle criteria in acht nemen. De Block "steunt" hen in hun beslissingen. Wat de zaak van de loodgieter uit Waregem betreft, verwacht ze dat de administratie in de eerstkomende dagen een beslissing zal nemen, indien er geen nieuwe elementen zitten in de nieuwe procedure die zijn advocaat heeft opgestart.

"Niet over één nacht ijs gegaan"

De staatssecretaris herinnerde er nog aan dat men haar bij haar aantreden "smeekte om een coherent beleid" te voeren. "Men verwijt me nu dat ik de wetten toepas", aldus De Block, die nog onderstreepte dat haar administratie "niet over één nacht ijs gaat". "Wij kennen alle elementen uit het dossier, niet alleen diegene die in de kranten of de media worden gegooid".

Wat de discussie over het kinderpardon betreft, wees de staatssecretaris er op dat zoiets sinds 2005 al in de Belgische regelgeving vervat zit. Het voorstel dat Groen naar voren schuift - voor jongeren die hier minstens vijf jaar verblijven en van wie de asielaanvraag al langer loopt - ziet ze duidelijk niet zitten. "Dat is eigenlijk alle deuren en vensters weer opengooien. De mensenhandelaars die worden betaald om mensen naar hier te halen, gaan in hun handjes wrijven", reageerde ze.

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback is niet echt voor een kinderpardon, omdat je daarmee probeert dingen achteraf op te lossen. Hij wil dat het parlement discussieert over de criteria die worden gebruikt, zodat ze voor iedereen "verstaanbaar en duidelijk" worden. Tobback gaf geen kritiek op De Block, want met haar beleid voert ze het regeerakkoord uit, maar vindt wel dat er een aantal "losse eindjes" moeten worden opgelost. "Vroeger lieten we te veel en ongecontroleerd binnen. Nu zijn we in een aantal gevallen de verkeerde mensen aan het uitwijzen".

Belga Foto Belga