Enkel uitstekend scorende federale topmanagers mogen nog derde mandaat hebben

Enkel uitstekend scorende federale topmanagers mogen nog derde mandaat hebben

Enkel uitstekend scorende federale topmanagers mogen nog derde mandaat hebben

Print
De federale ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de nieuwe loopbaan voor topambtenaren van de federale overheid. Topmanangers, die benoemd zijn voor een periode van zes jaar, zullen voortaan jaarlijks geëvalueerd worden. Enkel topmanagers die "uitstekend" scoren, kunnen een derde mandaat ambiëren, zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V, foto).

De vier koninklijke besluiten (kb's) die Bogaert heeft uitgewerkt, liggen in het verlengde van de nieuwe loopbaan voor alle federale ambtenaren. Net als hun medewerkers worden topmanagers voortaan jaarlijks geëvalueerd. Ook de eindvermeldingen zijn dezelfde: uitstekend, voldoet aan de verwachtingen, te ontwikkelen of onvoldoende.

"Net als voor al onze andere medewerkers willen we nagaan of de mandaathouders hun job goed doen. We evalueren hen daarom op dezelfde manier. Het gaat hier bovendien om functies met grote verantwoordelijkheden. Het is dan ook logisch dat we bepaalde voorwaarden opleggen om mandaten te verlengen. Die voorwaarden zijn nu nog beter bepaald dan voorheen", zegt Bogaert.

Mandaathouders die willen verder werken na hun 65e kunnen dat als de minister of de voorzitter daarmee instemt. Mandaathouders die na twee termijnen opnieuw een statutaire ambtenarenfunctie opnemen, gaan over naar een hogere klasse dan die waarin zij voordien werkten. Daarvoor moeten ze bij hun laatste evaluatie wel minstens de score "voldoet aan de verwachtingen" gehaald hebben.

Ook het probleem van de tijdelijke vervangingen in mandaatfuncties krijgt een oplossing. Vervangers krijgen een premie van ongeveer 600 euro bruto per maand. Voorwaarde is wel dat de selectieprocedure om een nieuwe mandaathouder aan te stellen al opgestart is.

Belga, Archieffoto PN

Nu in het nieuws