Televisie zorgt voor stereotiep beeld bij jongeren

Televisie zorgt voor stereotiep beeld bij jongeren

Seks & Relaties

Televisie zorgt voor stereotiep beeld bij jongeren

Print

Jongeren die vaker naar sitcoms kijken, zijn geneigd de stereotiepe rollenpatronen die daarin opduiken over te nemen. Het komt er vaak op neer dat vrouwen objecten zijn die zich zich moeten onderwerpen aan mannen. Dat concludeert doctoraatsstudente Laura Vandenbosch uit haar onderzoek aan de KU Leuven, waarover De Standaard bericht.

In haar onderzoek bevroeg Vandenbosch meisjes en jongens tussen de 12 en 18 jaar oud, uit 13 Vlaamse scholen. Ze vroeg hen naar welke tv-programma's ze kijken en welke media ze nog consumeren. De onderzoekster volgde hen een jaar lang en kwam tot een aantal conclusies. Bij het eerste bezoek aan de scholen zei 56 procent van de tienermeisjes dat ze door hun omgeving eerder op hun uiterlijk beoordeeld werden dan op karakter of intelligentie. Toen de vraag een jaar later herhaald werd, bleek 68 procent die mening toegedaan. Bij de jongens was er een kleine stijging van 15 naar 16 procent.

"Sitcoms, jongerentijdschriften en muziekvideo's promoten één schoonheidsideaal", concludeert Vandenbosch. "Het gaat om geseksualiseerde boodschappen. Jongens en meisjes die bij de eerste bevraging aangaven vaker dergelijke boodschappen te consumeren, hechtten bij de herhaalde vragen een jaar later meer belang aan hun uiterlijk dan persoonlijkheid. Professor Steven Eggermont (KU Leuven), Vandenbosch' promotor, maakt zich zorgen. "Eerder onderzoek toonde aan dat meisjes minder van hun eerste seksuele ervaring genieten als ze in de rol van object belanden."

Eggermont relativeert en haalt aan dat jongens ook positieve boodschappen kunnen oppikken over relaties. Hij is vragende partij voor meer communicatie met de jongeren over wat ze in de media zien.

Archieffoto The Big Bang Theory

NIET TE MISSEN