Aannemers installeren vaker elektronische beveiliging

Aannemers installeren vaker elektronische beveiliging

Aannemers installeren vaker elektronische beveiliging

Print
Om zich te wapenen tegen werfdiefstallen schakelen steeds meer aannemers elektronische beveiliging in.

Vooral grote werven worden beveiligd met camera’s of bewegingsdetectoren. De Confederatie Bouw, de overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouwsector, schat dat op Belgische bouwterreinen jaarlijks voor bijna 80 miljoen euro wordt gestolen.

Lees vandaag meer in uw krant.
JoM, Foto CN

.

Nu in het nieuws