Mogelijk actie van ACV in Hooidonk

Print
Zandhoven - De christelijke vakbond ACV dreigt bij de hersteloorden van de Christelijke Mutualiteit (CM) die overkoepeld worden door de vzw KMI met nieuwe acties. Ze neemt het niet dat de werkgever het niet-verzorgend personeel benadeelt ten opzichte van het verzorgend personeel. Vrijdag wordt tijdens een personeelsvergadering een draagvlak gezocht om het werk neer te leggen. Dat kan Rik Lips van het ACV donderdagavond kwijt.
Vroeger viel de werknemersgroep met een paramedische functie onder de regels van de gezondheidsinrichtingen, en de ondersteunende functies volgden de de horeca. De inspectiediensten van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid beslisten echter dat beide groepen onder de gezondheidsinrichtingen moeten vallen.

De directie van vzw KMI, de groep van hersteloorden in Nieuwpoort, Zandhoven en Spa, benadeelde tijdens de omschakeling echter de horecawerknemers, zegt de christelijke vakbond. Zij kunnen geen toegang meer krijgen tot het systeem van anciënniteitsdagen. Die dagen zijn de belangrijkste inzet van het ACV, maar er is bijvoorbeeld ook geen regeling voor zondagsverlof.

Begin september organiseerde de enige vakbond binnen de KMI-koepel een ludieke actie. De vakbond had gehoopt dat de gesprekken die deze week gevoerd werden, tot iets zouden leiden. "Maar vergeefs. Het voorstel dat nu op tafel ligt van de directie is nog slechter dan voordien. Na drie jaar onderhandelen zijn we terug bij af", aldus Lips. De kans dat de acties stevig worden uitgebreid is dan ook groot.

Nieuwpoort trekt hierin de kar, maar de bereidheid van het personeel in Zandhoven om mee actie te voeren is groot. In Spa reageert het personeel op dit moment iets rustiger.

Belga

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio