Minister Smet daagt De Wever uit om onderwijsplannen te steunen

Als Antwerpen geen geld wil vrijmaken voor extra capaciteit, dan moet de N-VA van Bart De Wever zijn financieringsplannen maar steunen. Daarmee reageert Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) op de harde houding van de stad Antwerpen.

De strakke houding van de stad Antwerpen maakt de opmaak van de Vlaamse begroting er niet makkelijker op. Het stadsbestuur verdubbelt zijn investeringsbudget 2014-2019 naar 144 miljoen euro, maar wil verder geen extra cent meer uittrekken voor bijkomende capaciteit.

Concreet betekent dat dat er de komende jaren 2.664 extra plaatsen kunnen worden gecreëerd, en niet de 4.110 die het stedelijk onderwijs volgens de huidige verdeelsleutel (45 procent) zou moeten creëren.

Meerjarenplanning

Het stadsbestuur legt de verantwoordelijkheid dus bij Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). “Als de Antwerpse schepen van Onderwijs echt bedoelt dat de stad Antwerpen de komende jaren niet meer wil investeren in extra capaciteit, dan hoop ik dat burgemeester Bart De Wever, in zijn hoedanigheid van N-VA-voorzitter, aan zijn partijgenoot minister van Begroting Philippe Muyters – ook uit Antwerpen, trouwens – de instructie heeft gegeven om mijn plannen goed te keuren. Die plannen liggen momenteel op tafel en voorzien in extra capaciteitsmiddelen voor onderwijs en vooral in een meerjarenplanning, want niet alle investeringen moeten het komende jaar worden uitgevoerd.”

De Wever is zeker niet gekant tegen het opmaken van een meerjarenplanning binnen de huidige regering, maar kijkt toch vooral naar de volgende regering.

Investeringen

Volgens de bevolkingsprognoses groeit de groep schoolplichtige kleuters en lage schoolkinderen in de stad tussen nu en 2019 aan met 9560. Om tegemoet te komen aan die vergroening én om de bestaande schoolinfrastructuur te renoveren en brandveilig te maken, is alleen al in Antwerpen 1,5 miljard euro nodig.

Zoveel geld heeft de overheid niet, en dus maken alternatieve financieringen zoals PPS-constructies, leningen en huursubsidies deel uit van de voorliggende plannen. Minister van Begroting, Philippe Muyters, wil niet reageren zolang de begrotingsbesprekingen lopen.

WD Archiefbeeld (minister Smet voor een klasje)

Nu in het nieuws