Onze-Lieve-Vrouwecollege reageert scherp op 'Koppen'-reportage

Onze-Lieve-Vrouwecollege reageert scherp op 'Koppen'-reportage

Onze-Lieve-Vrouwecollege reageert scherp op 'Koppen'-reportage

Print
Het Onze-Lieve-Vrouwecollege uit Antwerpen betreurt de ongenuanceerde berichtgeving in de "Koppen"-reportage waarin een persoonlijk gesprek "vakkundig werd verknipt". Dat laat het schoolbestuur vrijdag weten in een persbericht.

"De beschuldiging dat er in onze school 'wanpraktijken' zouden bestaan die erop gericht zijn leerlingen te selecteren op 'rijk of arm' is fundamenteel onwaar", staat te lezen in het persbericht. Het schoolbestuur betreurt dat een vertrouwelijk gesprek tussen de directeur en ouders "in moeilijkheden" helemaal uit zijn context is gerukt.

De school beklemtoont haar diverse karakter. "Wij zijn een brede school en dat blijkt duidelijk uit onze huidige samenstelling. Het SES-percentage (socio-economische situatie) ligt vandaag op 37 procent voor heel de school en zelfs op 45 procent voor het eerste leerjaar", luidt het bericht.

Het bestuur wil de situatie van de ophefmakende inschrijving verduidelijken. Het ging om een gesprek tussen de directeur en een ouderpaar dat uit Dubai kwam en dus geen weet had van de regels omtrent de inschrijving van hun kind in het lager onderwijs. "De directeur zocht een menselijke oplossing. De oplossing die hij aanbood is juridisch geen overtreding van de regelgeving."

Het bestuur benadrukt dat er geen verband mag getrokken worden tussen deze ouders en de ouders die hun aanvraag tot inschrijving zagen geweigerd omdat er "geen enkele vorm van selectie" mee was gemoeid.

Het ligt het schoolbestuur zwaar op de maag dat de term "wanpraktijken" werd gebruikt. Het is nooit de bedoeling geweest om de regelgeving met de voeten te treden, luidt het.

Belga
Foto Bert Hulselmans

Nu in het nieuws