Politiecodex

Print
Vorselaar - Sinds kort zijn er enkele aanpassingen gesuggereerd voor de politiecodex. Die moeten onduidelijkheden wegnemen en zorgen voor een betere afstemming tussen de verschillende gemeenten van de politiezone Neteland. De wijzigingen worden voorgesteld op een infoavond op 6 september voor alle adviesraden van de politiezone Neteland. JORG
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio