ACV doet oproep aan N-VA

ACV doet oproep aan N-VA

ACV doet oproep aan N-VA

Print
Turnhout - Net als actiegroep MOT, reageert ook ACV op de politieke situatie in Turnhout.
"Als ACV Turnhout hopen we dat de problemen binnen het Turnhouts stadsbestuur, en dan vooral bij NVA, snel zullen opgelost worden", zegt Paul Nuyts. "Als centrumstad zou Turnhout juist een voorbeeld moeten zijn voor de gehele regio. Op dit moment kunnen we alleen maar vaststellen dat het huidige stadsbestuur niet de intentie heeft om de problemen en de noden van de inwoners en werknemers krachtdadig aan te pakken." "Als vakbond hebben we de laatste jaren enorm geijverd voor een duurzame oplossing van het mobiliteitsprobleem in Turnhout en de ganse stadsregio. Uit een bevraging van ons, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, bleek dat alle partijen deze problematiek met stip als hét werkpunt voor het nieuwe stadsbestuur aangaven. De "Parkstad Visie" van Luc Vanhout werd door NVA Turnhout, alsook verschillende andere partijen, omschreven als de leidraad om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Vorige week hebben we kunnen vaststellen dat het item zelfs niet meer voorkwam op het prioriteitenlijstje van het stadsbestuur. We hebben als ACV getracht om steeds op een constructieve manier mee te werken maar botste telkens op een muur van onbegrip. De huidige schepen van mobiliteit heeft nooit gezocht naar een zo groot mogelijk draagvlak om een oplossing voor iedereen te vinden!"

"We kunnen alleen maar vaststellen dat er in Turnhout de voorbije jaren twee coalities zijn gevallen en dat het mobiliteitsvraagstuk telkens één van de oorzaken was van de vroegere en de huidige malaise.
Als ACV kijken we naar de daden en het resultaat, niet naar personen. We hopen dan ook dat er snel een oplossing komt zowel voor de inwoners als voor de werknemers van de stad Turnhout. Daarom roepen we dan ook iedereen op, over de partijgrenzen heen, om tot een gedragen project te komen zodat Turnhout terug op een fatsoenlijke manier kan bestuurd worden. Een centrumstad waardig!"

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio