Problemen et barbecue voor wijkraad Buerstede

De pas heropgerichte wijkraad Buerstede zegt niet over voldoende financiële en praktische middelen te beschikken om een eerste samenkomst te kunnen organiseren. Het zorgde voor een geanimeerde discussie in de gemeenteraad. Zowel Mia Moortgat (CD&V) als Kris Wils (NAP) en Glenn Anné (Open VLD) namen het woord. “”We weten dat jullie, net als wij, streven naar het hebben van een adviesraad in elke wijk van onze gemeente. Maar dan moeten jullie hen ook maximaal helpen op logistiek en financieel vlak wat nu niet het geval is” was hun kritiek.

Als voorbeeld haalden ze aan dat het bestuur van de Buerstedewijk een barbecue gepland had. Wat graag hadden ze als lokaal een zaaltje van de plaatselijke gemeenteschool gebruikt. Dat werd door het gemeentebestuur geweigerd waarna ze via de gemeente tenten wilden huren. Toen ze de kostprijs voorgeschoteld kregen, bleken ze niet over voldoende middelen te beschikken.

“Het lokaaltje is sinds enige tijd omgevormd tot klaslokaal en samen met de directie werd beslist dit niet ter beschikking te stellen” reageerde burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Voor het huren van tenten zijn tarieven vastgelegd. Het zou niet fair zijn tegenover de andere wijkraden om hierop een uitzondering te maken.” Jef Wijckmans

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio