Syrische vluchtelingen krijgen in België bijna altijd bescherming

Syrische vluchtelingen krijgen in België bijna altijd bescherming

Syrische vluchtelingen krijgen in België bijna altijd bescherming

Print
Zo goed als alle Syriërs die in België komen aankloppen voor bescherming, krijgen ook effectief het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Dat valt te horen bij bevoegd staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) en wordt bevestigd op het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS).

Sinds begin dit jaar zijn in ons land al 528 Syrische asielaanvragen ingediend. "Dat is uiteraard weinig ten opzichte van de miljoenen Syriërs die op de vlucht zijn voor het geweld, maar ook in andere Europese lidstaten zijn het er niet enorm veel", verduidelijkt Damien Dermaux van het CGVS. In Nederland zou het bijvoorbeeld om zo'n negenhonderd aanvragen gaan. In 2012 telde ons land in totaal 793 aanvragen.

Dit jaar zijn ook al 948 beslissingen genomen, vervolgt Dermaux. In 81 gevallen werd aan de VN-voorwaarden voldaan om effectief het statuut vluchteling te krijgen. In 814 andere gevallen ging het om mensen uit oorlogsgebied, maar zonder persoonlijke vrees voor vervolging. Aan hen is subsidiaire bescherming verleend.

De vijf procent negatieve beslissingen waren voor mensen die uiteindelijk niet uit Syrië bleken te komen, of voor mensen die na hun aanvraag niet meer kwamen opdagen (technische weigeringen). "Je kan dus inderdaad besluiten dat Syriërs hier momenteel allemaal bescherming krijgen", aldus Dermaux.

Een Europese beslissing om over te gaan tot een algemene beschermingsrichtlijn - zoals dat in de jaren '90 voor de Balkan werd afgesproken - is er nog niet. "Dat wordt overwogen, maar er is nog geen akkoord over tussen de lidstaten", verduidelijkte Dermaux nog.

Belga
Archieffoto AFP

.

Nu in het nieuws