Luiers voortaan in de vuilnisbak

Luiers voortaan in de vuilnisbak

Luiers voortaan in de vuilnisbak

Print
Zele - Zeelse gezinnen met kinderen incasseren klappen. Na het afschaffen van de schoolbus, wordt nu ook de aparte luierinzameling stopgezet.
In het huidige systeem van afvalinzameling wordt van de Zelenaar gevraagd papier en karton, PMD, rest- en tuinafval te sorteren. Die worden worden aan huis opgehaald. Gezinnen met kleine kinderen kunnen wegwerpluiers kwijt in een witte zak en die naar het recyclagepark brengen. De witte zakken moeten worden betaald, maar de dienst in het recyclagepark is gratis.

Vanaf 1 november zet de gemeente Zele de aparte inzameling van luierafval stop. "In het werkingsgebied van de Intercommunale Durme-Moervaart is Zele de enige gemeente die het luierafval apart inzamelt", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Deze inzameling werd in 2006 opgestart als proefproject. Toen bestond hiervoor nog een recyclagetoepassing, maar de enige fabriek die het recyclageprocédé toepaste is vijf jaar geleden gesloten waardoor het luierafval sindsdien in de verbrandingsoven belandde."

Volgens Poppe houdt de luierinzameling extra kosten in. "Er is nog geen enkele fabrikant in geslaagd de luiers te recycleren. Het luierafval is restafval en dat hoort thuis in de grijze container."

Inwoners kunnen volledig ongebruikte rollen witte zakken inruilen vanaf 1 oktober tot 30 november 2013 bij de financiële dienst tegen aankoopprijs.

Tekst en foto: Johan Picqueur

Gezinnen waarvan de container daardoor te klein is, kunnen een gratis omwisseling vragen naar een groter model (max. 240 l) via het gratis groen nummer 0800 16636.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio