Basisschool moet zelf schrijf- en knutselgerei aankopen voor leerlingen

Basisschool moet zelf schrijf- en knutselgerei aankopen voor leerlingen

Basisschool moet zelf schrijf- en knutselgerei aankopen voor leerlingen

Print
Ouders wiens kind naar de lagere school gaat, moeten zich niet verplicht voelen om tegen september allerlei schoolspullen aan te schaffen. Basisscholen moeten immers zelf het nodige materiaal voorzien voor hun leerlingen, ook voor het maken van huiswerk thuis.

Winkelrekken gevuld met blinkende stiften, slijpers en meetlatten, het is duidelijk: nog even en het nieuwe schooljaar begint. Maar kinderen die naar de basisschool gaan, hoeven geen eigen schoolgerief mee te brengen. Het decreet basisonderwijs eist dat lagere scholen alle kosten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of om ontwikkelingsdoelen na te streven, voor eigen rekening nemen.

Basisscholen moeten dus zelf voldoende benodigdheden zoals schrijfgerei, knutselmateriaal, handboeken, rekenmachines en blokfluiten ter beschikking stellen. Een school met 100 leerlingen moet daarom geen 100 passers aankopen, maar moet wel zorgen dat er voldoende passers zijn om een klas die de passer nodig heeft op dat ogenblik te kunnen voorzien. Bovendien zijn basisscholen ook wettelijk verplicht om materiaal aan de leerling mee naar huis te geven wanneer dat materiaal nodig is om huiswerk te maken. Ouders moeten zelf enkel zorgen voor mappen, kaftpapier, een boekentas, een pennenzak, en zwem- en turnkledij.

Voor het secundair onderwijs geldt de regeling niet. Middelbare scholen mogen ouders dus wel vragen om bepaald schoolmateriaal aan te kopen. Natuurlijk blijven ouders van kinderen die naar de basisschool gaan ook vrij om eigen spullen aan te kopen als ze dat willen.

De volledige lijst van materialen die basisscholen moeten voorzien, is terug te vinden op de website de website van de Vlaamse overheid.

SIRE
Foto Jeffrey Gaens

.

Nu in het nieuws