Vlaanderen steunt stadsbos in Stuivenberg

Vlaanderen steunt stadsbos in Stuivenberg

Vlaanderen steunt stadsbos in Stuivenberg

Print
Mechelen - De Vlaamse overheid steunt de ontwikkeling van een stadsbos in Stuivenberg in Mechelen-Zuid. Dat maakt bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) dinsdag bekend.
Het bos sluit aan bij een geplande nieuwe woonwijk, en werd opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal stedelijk gebied Mechelen. "Het project heeft een recreatieve en ruimtelijke meerwaarde. Onder andere met een speelbos, als buffer met de stadskern en als vergroting van de natuurkern samen met een naburig park en natuurgebied", zegt de minister.

De middelen komen uit het Bossencompensatiefonds dat Schauvliege in 2011 opengesteld heeft voor lokale projecten van gemeenten en provincies. Ontbossing is in Vlaanderen gekoppeld aan de plicht om het verlies aan bos te compenseren. Dat kan in natura, door compenserende bebossing of door het storten van een bijdrage voor bosbehoud. De Vlaamse overheid heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen, en te bebossen. Zo worden vergunde ontbossingen gecompenseerd.

SVH

Foto Sven Van Haezendonck

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio