Staten-Generaal geeft Mechelaar stem over cultuur

Schepen van Cultuur Frank Nobels (m+) en Frans De Wachter, voorzitter van de stedelijke cultuurraad, nemen het initiatief voor een Staten-Generaal. Zo willen ze de Mechelaars inspraak geven over alles wat cultuur betreft in de stad.

Sven Van Haezendonck

De eerste Staten-Generaal vindt plaats op zaterdag 7 september in Lamot. Daarmee houdt de coalitie zich aan haar belofte uit het bestuursakkoord om voldoende inspraak- en overlegmomenten te organiseren. De cultuurraad had daar met zijn advies '12 voor 13' reeds een aanzet toe gegeven.

"Alle geëngageerde cultuurliefhebbers zijn welkom. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wie culturele initiatieven neemt, aan wie actief lid is van een vereniging, aan wie als liefhebber kunst beoefent, of wie cursussen of lezingen organiseert", zegt Nobels. Alle actoren worden uitgenodigd om na te denken over hoe Mechelen zijn cultuurbeleid beter kan afstemmen op de behoeftes en om na te gaan hoe cultureel actieve burgers en verenigingen elkaar kunnen inspireren en versterken.

De Staten-Generaal start op 7 september om 9.30u (onthaal vanaf 9u) en sluit om 13u af met een drankje. Er zal vooral in kleine groepen worden gewerkt. Wie wil meewerken, kan een e-mail sturen naar

.

SVH

Foto Sven Van Haezendonck

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio