Bijna helft werklozen allochtoon

Bijna de helft van de Mechelse werklozen is allochtoon. Een resultaat dat hoger ligt dan in andere grote Vlaamse steden. Dat bleek uit cijfermateriaal van de VDAB.

Geeraerts Nicholas

In juli 2013 was 10,03 procent van de beroepsbevolking werkzoekend in Mechelen, in totaal goed vor 3844 inwoners. Dat is een verhoging met 6,28 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen waren er 3617 werklozen. Uit analyse van het cijfermateriaal blijkt dat in de Dijlestad vooral jongeren moeilijk werk vinden: 24,27 procent van de werkzoekenden is jonger dan 25 jaar. In totaal gaat het om 926 jongeren. 2230 Mechelse werkzoekenden zijn mannen, tegenover 1614 vrouwen. Een verschil van 16 procent. Bijna de helft van de werkloze Mechelse populatie is laaggeschoold (47 %), maar ook hooggeschoolden raken in crisistijden niet altijd even makkelijk aan de bak. Maar liefst 17 procent werkzoekenden heeft een diploma hoger onderwijs op zak.

De opvallendste werkloosheidscijfers zijn de gegevens op basis van nationaliteit. De verhouding allochtonen-autochtonen ligt in Mechelen nagenoeg op dezelfde hoogte. 47,5 procent van de werkzoekenden is van vreemde origine. Die cijfers sluiten aan bij steden als Antwerpen (49%) en Vilvoorde (48,5%), maar liggen toch heel wat hoger dan in bijvoorbeeld Gent (35,5 %) en Leuven (31%).

Volgens schepen van Integratie Marc Hendrickx (N-VA) liggen de Mechelse cijfers in de lijn van de verwachtingen. "Ik ben niet verrast. De resultaten zijn vergelijkbaar met andere grote Vlaamse steden", stelt hij. "En ondertussen is het inzicht al wel enkele jaren gegroeid dat we hard moeten inzetten op taallessen en begeleiding bij allochtonen. Daarom bieden we hen lessen Nederlands en sollicitatiecursussen aan. Voorts proberen we hen ook via jeugwerking in moskees en jongerenverenigingen op weg te helpen."

NIGE

Foto Photo News

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio