"Laat partners van zorgbehoevenden goedkoper verblijven in rusthuis"

Laat partners van zorgbehoevenden goedkoper verblijven in rusthuis

"Laat partners van zorgbehoevenden goedkoper verblijven in rusthuis"

Print
Vlaams parlementslid Sonja Claes (CD&V) wil dat partners van zorgbehoevenden in een woonzorgcentrum kunnen verblijven aan verminderde prijs. Hun plaatsen zouden 'in overtal', dus bovenop het erkende aantal bedden, komen. Claes hoopt dat voorstel nog deze legislatuur te laten stemmen door het Vlaams parlement, verklaarde ze maandag.

Onze regio vergrijst aan hoog tempo. Volgens prognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering zal de levensverwachting voor mannen en vrouwen stijgen tot respectievelijk 79 en 85 jaar in 2020 en zelfs tot 85 en 90 jaar in 2065. Die evolutie brengt een hele reeks noden en uitdagingen met zich mee en daar wil Claes er alvast één van aanpakken.

"Als een van de partners zorgbehoevend wordt, komt dat er meestal op neer dat het koppel feitelijk wordt gescheiden", zegt ze. Elk woonzorgcentrum heeft immers een erkenning voor een bepaald aantal bedden en die worden ingevuld door de patiënten die zorg nodig hebben. De partner blijft meestal thuis wonen.

"Ik wil rusthuizen de mogelijkheid geven bovenop dat erkend aantal bedden een reeks plaatsen te voorzien voor partners die geen zorg nodig hebben", zegt ze. Die zouden dan gewoon de prijs van het verblijf en het eten betalen en niet hoeven bij te dragen voor het verzorgend personeel.

Nadeel is wel dat er voor die inwoners mogelijk geen tussenkomst van het RIZIV komt, waardoor de dagprijs die zij betalen potentieel even hoog ligt als die van hun zorgbehoevende partner. In Vlaanderen is dat gemiddeld 50 euro.

Infrastructuur

Uit een bevraging van de Vlaamse CD&V-fractie blijkt dat de helft procent van de woonzorgcentra het idee genegen is. Zowat een kwart staat er negatief tot erg negatief tegenover. "Wellicht hebben zij vooral bezwaren van praktische aard", is te horen bij de fractie. "De infrastructuur zal immers moeten worden aangepast." Over het algemeen is er meer bereidwilligheid bij de private dan bij de openbare rusthuizen.

Het aantal plaatsen in de woonzorgcentra zal de komende jaren sowieso moeten toenemen. Volgens een projectie van ouderenbeweging OKRA zal het aantal ouderen dat in een collectieve voorziening woont tegen 2021 stijgen tot 96.000, of een toename met een derde ten opzichte van 2007. Meer dan de helft van die groep zal ouder dan 85 zijn.

Belga, archieffoto PN

MEEST RECENT