Aantal "bruggepensioneerden" blijft dalen

Aantal bruggepensioneerden blijft dalen

Aantal "bruggepensioneerden" blijft dalen

Print
Het aantal mensen in brugpensioen, het stelsel werd omgedoopt in "werkloosheid met bedrijfstoeslag", neemt gestaag af. Dat blijkt uit de trimestriële statistieken van de RVA. Vooral in de leeftijdscategorie van 50 tot 54 jaar is er een sterke daling merkbaar.

Het aantal jonge bruggepensioneerden bedroeg in het tweede trimester van dit jaar 772. Dat is bijna een halvering tegenover dezelfde periode vorig jaar en slechts een tiende van het aantal in 2004. Toen waren er nog meer dan 7.300 voltijds bruggepensioneerden in die leeftijdscategorie.

Bij de 55-59-jarigen waren er in het tweede trimester 30.059 die gebruikmaakten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In 2012 waren het er nog 32.622 en in 2004 42.488.

Enkel in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar ligt het aantal bruggepensioneerden hoger dan tien jaar geleden. Hun aantal daalt echter wel al zeven kwartalen op rij. Het zijn er nu 80.943, tegen 59.970 in 2004. De sterke stijging voor die subgroep is bijna volledig te verklaren door het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werd opgetrokken, van 60 tot 65 jaar.

Toename beroepsbevolking

De RVA merkt nog op dat deze evolutie ook wordt beïnvloed met een sterke toename van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 50 tot en met 64 jaar (+47,8 pct tegenover 2004).

Foto: WH
Heel wat werknemers van Opel Antwerpen werden met brugpensioen gestuurd

Nu in het nieuws