Gemeente moet meer sociale woningen (laten) bouwen

Print
Aartselaar - De gemeente moet van de Vlaamse overheid tegen 2025 klaar zijn met de bouw van een groot aantal sociale woningen. Schepen Willy Hameau (sp.a-Groen) maakt hiervoor plannen op maar vreest dat de gemeente beboet zal worden.
"Volgens het Bindend Sociaal Objectief (BSO), moeten we tegen 2020 moet de gemeente 95 sociale huurwoningen en 57 sociale koopwoningen realiseren.
Tegen 2025 moeten er minstens tweehonderd sociale huur- en koopwoningen bijkomen. Ik vrees dat we die aantallen onmogelijk binnen de vooropgestelde termijn kunnen behalen."

Volgens de schepen hangt de gemeente in dat geval en ernstige straf boven het hoofd. " In het geval we niet slagen in de doelstellingen van het BSO, legt de hogere overheid ons op om nog eens 48 sociale huurwoningen bij te bouwen als een soort bestraffing. Het is dus vijf voor twaalf om de inhaalbeweging in te zetten."

Tijdens de voorbije gemeenteraad legde de schepen het nieuwe woonbeleidsplan ter stemming voor. Hierin wordt dan ook veel aandacht besteed aan initiatieven om de sociale huisvestingsmogelijkheden uit te breiden. "We hebben uiteraard ons sociale woonproject op de OCMW-gronden in de Palmboomstraat waar we tegen 2016 in totaal 28 appartementen zullen realiseren."

"We moeten echter dringend bijkomende sociale woonprojecten realiseren. Ik denk hierbij aan de OCMW-gronden in de Koekoekstraat/Emiel Hullebroecklaan waar ruimte is voor dertig van dergelijke woningen. We bekijken momenteel of we ze ter beschikking van een sociaal woonproject stellen of overgaan tot de verkoop van de gronden om met dat geld elders in de bouw van een sociaal woonproject te starten. Een andere mogelijkheid is bij vrij liggende panden de verplichting tot de bouw van dergelijke woningen op te leggen." Jef Wijckmans

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio