Nieuwe stap in ontwikkeling Turnova

Print

Nieuwe stap in ontwikkeling Turnova

Turnhout - Stad Turnhout heeft samen met projectpartner Armada een verkavelingsaanvraag ingediend voor het stadsvernieuwingsproject Turnova. Het openbaar onderzoek en een bijhorende tentoonstelling lopen van 19 augustus tot en met 17 september. Op vrijdag 16 augustus om 14 uur opent schepen Tom Versmissen de tentoonstelling in het Stadskantoor.
"Ondanks alle geruchten wordt het werk aan het stadsvernieuwingsproject Turnova voortgezet", zegt schepen Tom Versmissen (N-VA). "Stad Turnhout heeft samen met privépartner Armada de aanvraag voor een verkavelingsvergunning ingediend. De verkaveling legt de straten, pleinen en doorsteken vast in het project. En voor alle gebouwen die er zullen verschijnen, worden regels vastgelegd. De mogelijke bestemmingen, de grootte en inplanting op het terrein zijn in voorschriften per gebouw omschreven. Eens de verkaveling is goedgekeurd, is dat de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen."

"Het is waarschijnlijk de eerste keer in Vlaanderen dat er zulk een complexe verkaveling is opgemaakt", vervolgt Versmissen. "Voor de 15 verschillende gebouwen zijn de mogelijke bestemmingen per verdieping onderzocht. Op bepaalde plaatsen zijn winkels op het gelijkvloers verplicht. Soms zelfs op de tweede verdieping. In een aantal gebouwen kunnen ook kantoren komen. De meeste gebouwen hebben een woonfunctie op de hogere verdiepingen. Maar soms ook een publieke bestemming zoals een uitkijkplatform, een horecazaak of een dakterras voor het hotel. De nieuwe stedelijke academie krijgt twee kavels ter beschikking. Daarvoor worden het monumentale kantoorgebouw van Brepols en een deel van de fabriek behouden. Samen met de verkaveling wordt ook de sloop van verschillende gebouwen op het Turnova-terrein aangevraagd. Bijvoorbeeld ook de achterkant van De Post op de Grote Markt. Het historische deel van het postgebouw blijft natuurlijk staan en wordt gerestaureerd tot woningen. Bijzonder is ook de ondergrondse kavel die onder verschillende gebouwen doorloopt. Hierin moet de ondergrondse parking met fietsstalling gebouwd worden.

Bij een verkavelingsaanvraag hoort een openbaar onderzoek. Dertig dagen lang mag iedereen het dossier komen inkijken tijdens de balie-uren bij de dienst Ruimtelijke Ordening en dan zijn bemerkingen schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur. Bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van Turnhout, Stadskantoor Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

In de hal van het Stadskantoor is een kleine tentoonstelling opgezet. De maquette die voor het onderzoek in de windtunnel gebruikt is, staat er ook om een goed beeld te geven van het totale project. De tentoonstelling is elke werkdag te bezoeken van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur; op maandag zelfs tot 19.30 uur.

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio