Peeters verdedigt EU-middelen van plattelandsbeleid

Peeters verdedigt EU-middelen van plattelandsbeleid

Peeters verdedigt EU-middelen van plattelandsbeleid

Print
In reactie op de kritiek die Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD) donderdag uitte op het feit dat Vlaanderen in 2014-2020 slechts de helft van de EU-gelden zal krijgen voor plattelandsbeleid laat Minister-President Kris Peeters weten dat deze verdeelsleutel niet enkel gebaseerd is op het bevolkingsaantal in beide landsdelen, maar ook op criteria zoals hoeveelheid platteland en aantal gebieden met een lage bevolkingsdichtheid.

"Voor de periode 2007-2013 werd daarom een verdeelsleutel overeengekomen tussen de Vlaamse en de Waalse overheid waarbij 52,14 procent van de middelen aan Vlaanderen werden toegekend. Voor de periode 2014-2020 moet de verdeelsleutel nog worden vastgelegd, maar deze zal vermoedelijk in dezelfde grootteorde liggen als in de vorige periode", aldus Peeters. In de periode 2007-2013 ontving ons land 474,4 miljoen een EU-middelen voor plattelandsland, in 2014-2020 zal dat 560 miljoen euro zijn.

Belga
Foto Belga

MEEST RECENT