1 / 3

Deurne schrapt plan voor nieuw centrum

Het masterplan voor Deurne-Centrum wordt geschrapt door het districtsbestuur. “Veel te ambitieus”, zegt voorzitter Peter Wouters. “Ze zijn lui en zonder visie”, reageert zijn voorganger Frank Geudens. De winkeliers zijn teleurgesteld.

jrosquin

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de opdracht geschrapt die ontwerpbureau Omgeving kreeg om het masterplan voor Deurne-Centrum te verfijnen. Het gaat om de verdere uitwerking van Een hart voor Deurne, het project dat de as Expohal-Frank Craeybeckxlaan omvat, het kruispunt Turnhoutsebaan met Hooftvunderlei, de doorsteek tussen Craeybeckxlaan via Deurne-Dorp naar de Schijnvallei en het opwaarderen van de Gallifortlei als winkelstraat.

Omgeving rondde in 2011 het Masterplan Deurne af en kreeg een bijkomende opdracht voor de Frank Craeybeckxlaan. De plannen voorzagen onder meer in het verleggen van de rijbaan naar één kant en het creëren van een plein met groen en zitbanken voor het atheneum.

Het schrappen van de opdracht gebeurde op vraag van het nieuwe districtsbestuur, dat eerder ook al de geplande heraanleg van een deel van de Ruggeveldlaan terugfloot. “Al die plannen waren veel te hooggegrepen”, zegt districtsvoorzitter Peter Wouters (N-VA). “Wij willen er andere zaken mee doen.”

De gewraakte plannen hielden ook twee opties in: het schrappen van enkele parkeerplaatsen of het bouwen van een (dure) ondergrondse garage. Het nieuwe bestuur wil echter de parkeerplaatsen behouden. “De parkeerdruk is al groot genoeg”, zegt Wouters.

“Onbehoorlijk beleid”

Voormalig districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a) is niet te spreken over het terugdraaien van de klok. “Dit bestuur bewijst hiermee nog maar eens wat ik vroeger al gemerkt heb: het is lui en heeft een gebrek aan visie. Het volgt gewoon de marsorders van De Wever en co.” Frank Geudens geeft wel toe dat de plannen wel heel lang op tafel liggen.

Heel wat winkeliers reageren ontevreden op de beslissing. Ze verwijten het bestuur een gebrek aan langetermijnvisie.

Wim Daeninck

Foto boven: PDR De Frank Craeybeckxlaan in haar huidige toestand. Het kunstwerk met het rode hart symboliseert het nieuwe centrum dat er had moeten komen. Foto Midden: GVA Zo zag bureau Omgeving de nieuwe Frank Craeybeckxlaan: een lang wandelplein met groen en banken voor het atheneum. Foto onder: WH districtsvoorzitter Peter Wouters

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio