Openbaar zwembad dreigt te duur te worden voor veel steden en gemeenten

De golf van verdrinkingen in het buitenland toont het belang aan van goed zwemonderricht. Maar het aantal openbare zwembaden in ons land, essentieel voor de kwaliteit van dat zwemonderricht, staat onder druk. Vele steden en gemeenten dreigen onvoldoende middelen te hebben om een zwembad open te houden. Dat zegt het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

fvranckx

De voorbije weken stierven in Frankrijk, Nederland en Polen tientallen (vaak roekeloze) zwemmers door verdrinking. "Dit doet ons beseffen bij hoe belangrijk het is om goed te leren zwemmen", klinkt het bij het ISB. "Hierbij moeten we er ook bij stilstaan dat voor sommige doelgroepen het schoolzwemmen het enige zwemonderricht is. Het beschikbaar zijn van voldoende publieke zwembaden is een basisvoorwaarde om in een kwaliteitsvol zwemonderricht te voorzien".

"De exploitatie van deze publieke zwembaden staat vandaag echter onder druk door de hoge kosten", zegt Dany Punie van het ISB. "De exploitatie van een zwembad is voor steden en gemeenten een dure aangelegenheid die allesbehalve winstgevend en zelfs niet kostendekkend is. Daarenboven dateren heel wat zwembaden van de jaren '70 en '80 en die staan nu voor de keuze: grondig renoveren, een nieuw zwembad realiseren of geen zwembad meer exploiteren. Gezien de huidige financiële crisis die ook de gemeenten treft, is de laatste optie niet meer uitgesloten".

Vandaag beschikt 44 procent van de Vlaamse gemeenten en steden over minimum één overheidszwembad. "Indien we het aantal zwembaden in Vlaanderen op peil willen houden, zullen gemeenten onder andere moeten samenwerken", zegt Punie. Maar in 2011 werden slechts 4 van de 169 Vlaamse overheidszwembaden via een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerd.

Belga, archieffoto BDD