Gemeente Beveren: "Voldoende afspraken gemaakt over havenuitbreiding"

De gemeente Beveren reageert woensdag verbaasd op de juridische stappen van de federale nucleaire regulator FANC en elektriciteitsproducent Electrabel tegen het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, dat de uitbreiding van de Antwerpse haven mogelijk maakt. Dat blijkt uit een persbericht. De gemeente deelt de bezorgdheden, maar zegt dat er voldoende afspraken werden gemaakt.

drombouts

De gemeente Beveren deelt de bezorgdheden van het FANC en kerncentrale-uitbater Electrabel inzake de nucleaire veiligheid. "Er zijn wat dat betreft al duidelijke afspraken gemaakt rond de perimeter rond de kerncentrale en de bedrijven die zich er al dan niet kunnen vestigen. Ook wat de tweede toegangsweg betreft, heeft de gemeente er voor geijverd dat deze in het GRUP als voorwaarde is opgenomen."

De gemeente beklemtoont dat ook zij "in alle voorbereidende gesprekken en onderhandelingen de nucleaire veiligheid hoog op de agenda heeft geplaatst en terzake de nodige garanties heeft gekregen".

Er wordt benadrukt dat de gemeente bij de uitvoering van het GRUP erover zal waken dat de afspraken ook worden nagekomen.

Archieffoto Belga

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER