Procedurefout maakt bouw oven weer mogelijk

Door een procedurefout zou de afvalverbrandingsoven aan Kampenhout-Sas er toch kunnen komen. Het bedrijf Recover Energy, dat de oven wil bouwen, krijgt nu gelijk van het Grondwettelijk Hof.

drombouts

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van de provincie Vlaams- Brabant (PRUP) moest de komst van verbrandingsactiviteiten aan Kampenhout-Sas onmogelijk maken.

Dat plan werd bekrachtigd en ondertekend door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). De juristen van Recover Energy legden zich daar evenwel niet bij neer en trokken naar de Raad van State. Meteen startten ze ook een procedure op bij het Grondwettelijk Hof omdat ze een fout vonden in de gevolgde procedure.

"Blijkbaar heeft de provincie niet de juiste procedure gevolgd voor het milieu-effectenrapport (MER)", zegt Stefan Vandevenne, N-VA-schepen van Rechtszaken in Kampenhout.

"Om dat te corrigeren werd een paragraaf toegevoegd aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Die werd al in 2008 door de Raad van State als ongrondwettig beoordeeld en nu dus ook door het Hof."

"De provincie heeft te snel willen handelen en hierdoor fouten gemaakt", zegt Johan Boon van Recover Energy. "De uitspraak van de Raad van State, die we over een jaar verwachten, zal bepalend zijn voor het dossier."

Tegenvaller voor actiegroep

Voor de actiegroep Stop de Oven is het een tegenvaller. "Stop de Oven zal de impact van het arrest op het dossier evalueren in samenspraak met onze advocaten", reageert Joost De Cock van de actiegroep.

De provincie Vlaams-Brabant wil haar PRUP absoluut realiseren. "Het PRUP voor het Bijzonder Economisch Knooppunt in Kampenhout is van groot belang voor onze regio", geeft gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser (Open Vld) mee.

"Het plan toont op termijn een uitbreiding met 20 hectare regionale bedrijvigheid aan Kampenhout- Sas. Bovendien verzekert het dat Seveso-bedrijvigheid met gevaarlijke stoffen en afvalverbranding uitgesloten wordt. Het is dan ook betreurenswaardig dat deze procedure nu als ongrondwettig beoordeeld wordt. We zullen ons niet zomaar neerleggen bij een eventuele vernietiging van het PRUP door de Raad van State."

JD

Foto Patrick Hattori

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio