Plannen Walembrug concreter

Waterwegen en Zeekanaal wil een nieuwe, hogere brug over de Nete op de Mechelsesteenweg. Bedoeling is grotere schepen een doorvaart te geven.

Wijckmans Jef

Woordvoerder Wim Dauwe bevestigt dat de haalbaarheidsstudie klaar is.

Het voorlopige plan toont de brug op de plaats waar ze tot voor 1942 lag.

"Sinds die tijd is de huidige brug in gebruik", zegt Dauwe. " Het is de bedoeling dat de nieuwe brug opnieuw korter bij AWW in Rumst komt te liggen.

De huidige brug blijft tijdens de werken in dienst voor doorgaand verkeer. " Waterwegen en Zeekanaal maakt al gebruik van zijn recht op voorkoop om sommige panden in Walem aan te kopen als die vrijkomen. Als de ontwerpnota wordt goedgekeurd, gaat het bestuur over tot onteigeningen. Jef Wijckmans

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio