'Nieuwe regel naaktfouille sloopt basiswet gedetineerde'

De Gentse criminoloog Tom Daems haalt in het vakblad Panopticon hard uit naar de verstrengde regeling rond het naakt fouilleren van gedetineerden die de het parlement op 30 mei goedkeurde. "Met deze en andere recente wijzigingen lijkt het sloopwerk van de fundamenten van de basiswet inzake rechtspositie van gedetineerden die 8 jaar geleden werd goedgekeurd definitief te zijn ingezet", aldus Daems.

dvansant

De nieuwe regeling, die er gekomen is omwille van veiligheidsredenen, maakt van de fouillering op het lichaam van gedetineerde de regel als deze de gevangenis binnenkomt of nadat hij bezoek ontving. Voordien werd een onderscheid gemaakt tussen onderzoek van de kledij en fouillering op het lichaam en was er van een automatische 'naaktfouille' geen sprake vermits de directeur hiervoor telkens een afzonderlijke beslissing diende te nemen.

Daems waarschuwt er voor dat door deze en andere recente veiligheidsmaatregelen "de relaties achter tralies op scherp" dreigen te komen te staan. Hij wijst op de opmaak van de 'Epirisk'-lijst van zo'n 230 risicogedetineerden die systematisch worden opgevolgd, het opvoeren van de controles door drugshonden en de interventieteams die in elke gevangenis werden opgericht om tussen te komen bij gevaarlijke situaties.

Hij wijst erop dat de systematische naaktfouilles en de andere vermelde veiligheidsmaatregelen op het detentieklimaat en op het lichamelijk en psychisch welzijn van de gedetineerden zullen wegen, in het bijzonder op de meest kwetsbare onder hen. Deze vernederende naaktfouilles zijn ook strijdig met de uitgangspunt van de basiswet dat bij de uitvoering van vrijheidsstraffen vermijdbare detentieschade ten allen tijden moet worden voorkomen.

Belga Archieffoto GDR