Collectieve ontslagen eisen al 6.720 jobs

Tijdens de eerste helft van dit jaar kwamen er in België 6.720 banen op de tocht te staan door grote herstructureringen zoals bij ArcelorMittal in Luik en Caterpillar in Charleroi.

B

p> Dat schrijft De Standaard op basis van nieuwe cijfers van de FOD Werkgelegenheid over het aantal collectieve ontslagen.

De cijfers zijn een pak slechter dan in de voorgaande jaren. In de eerste zes maanden van 2012 werden er 5.452 jobs bedreigd door collectief ontslag, het jaar daarvoor waren dat er 3.324. De saneringen in Luik en Charleroi hebben trouwens voor een trendbreuk gezorgd. Voor het eerst sinds de FOD Werkgelegenheid in 2009 begon met de cijfers te publiceren, vielen de meeste collectieve ontslagen in Wallonië (3.895) en niet in Vlaanderen (2.025).