Gemeente subsidieert helft aansluiting riolering

Aquafin start op 6 augustus met de aanleg van riolering in de Poederstraat. De bewoners zullen regen- en afvalwater gescheiden moeten aanleveren, maar ze kunnen voor de kosten rekenen op een gemeentelijke subsidie.

jrosquin

Riolering leggen in de Poederstraat is geen sinecure. De straat is de enige ontsluitingsweg voor de grondstoffenfabriek van Ravago Plastics. De werken zullen ongeveer vijf maanden duren. Zolang kan de fabriek uiteraard niet van de wereld worden afgesloten. Om de bereikbaarheid van de fabriek te garanderen, wordt daarom een omleiding voorzien door de Roeststraat. Een noodweg van aan het doodlopend eind van de Roeststraat, door de velden, tot aan de fabriek, moet de bereikbaarheid van Ravago Plastics garanderen. Voor het wegrijdend vrachtverkeer werd een bosweg tussen de Poederstraat en de Rode Del tijdelijk verhard met steenslag. In de Rode Del werden enkelrichtingsstraten anders georganiseerd.

Het gemeentebestuur verwacht dat de rioleringswerken eind 2013 zullen zijn afgerond. Dan kan elke woning in de Poederstraat worden aangesloten op het rioleringsnet. "De bewoners zullen hun regenwater en het rioolwater dan gescheiden moeten aanleveren", vertelt schepen van openbare werken Luc Bouwen (CD&V). "Dat zal voor de meeste woningen in de Poederstraat een aanpassing vergen aan de installatie. Dat kunnen de mensen zelf doen of via een aannemer laten uitvoeren. De gemeente komt tussen in de kosten via een subsidie van maximaal 750 euro."

Gemeenteraadslid Gunther Hendrickx (sp.a) vindt die financiële tussenkomst van 750 euro wat mager. "De aanpassing van de installatie kost al gauw 1.500 euro. Het gemeentebestuur komt dus maar voor vijftijg procent tussen in de kosten en dat terwijl de gemeente voor de rioleringswerken 100 procent van de kosten gesubsidieerd krijgt. Voor sp.a mag de subsidie daarom gerust worden opgetrokken tot maximaal 1.500 euro. Als de riolering is geïnstalleerd, zullen de bewoners volgend jaar immers ook een verhoogde urbanisatiebelasting moeten betalen."

Schepen Luc Bouwen ziet het niet zo. "Het is de Vlaamse overheid die iedere bewoner verplicht om afvalwater en riloeringswater gescheiden aan te leveren. De subsidie die Arendonk nu geeft, is een tegemoetkoming naar onze burgers. Maar eigenlijk zou de subsidie vanuit de Vlaamse overheid moeten komen. Meer dan 750 euro per woning kan de gemeente financieel echt niet dragen."

TCLA

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio