"Antwerpse banden met Rusland blijven, ondanks homofoob geweld"

In het kader van het holebi-event World Outgames wordt in Antwerpen geijverd voor gelijke rechten voor holebi's wereldwijd. Antwerps cultuurschepen Philip Heylen (CD&V; foto) benadrukt tegelijk dat de banden met zusterstad Sint-Petersburg blijven, ondanks recent homofoob geweld.

drombouts

In het kader van de World Outgames, het holebi-event dat momenteel plaatsvindt in Antwerpen, boog een internationale groep van experts uit academische, politieke en militante kringen zich de voorbije drie dagen over de mondiale situatie van holebi's en transgenders. Ze gingen met elkaar in gesprek over thema's die bovenal deze gemeenschap aanbelangen.

De driedaagse mensenrechtenconferentie eindigde met de door hen opgestelde 'Guidelines of Antwerp', een reeks politieke richtlijnen die vrijdag werden overgemaakt aan beleidsmakers op Europees en VN-niveau. Hierin maakten ze ook hun solidariteit kenbaar met holebi's in gebieden als Oost-Europa, Afrika, de Arabische landen en Rusland. Eveneens werd met een reeks voorstellen het belang onderstreept om te blijven ijveren voor gelijke rechten voor hen.

Banden met Sint-Petersburg

Naar aanleiding van het recente homofoob geweld in Rusland had het Roze Huis, het socio-culturele huis voor de Antwerpse holebigemeenschap, geëist dat Antwerpen de banden met zusterstad Sint-Petersburg zou verbreken. Antwerps cultuurschepen Philip Heylen (CD&V) zegt dit niet te zullen doen.

"Het behouden van de vriendschapsband met Sint-Petersburg laat ons toe om, naast de onderwerpen waarover we het eens zijn met elkaar, het ook fundamenteel oneens te kunnen zijn over bepaalde topics. Onze contacten met hen zijn een manier om met betrekking tot de mensonwaardige dingen die gebeuren in Rusland en die ik veroordeel, naar hen toe een duidelijk standpunt te kunnen innemen, hen hierop te kunnen aanspreken en de vinger op de wonde te kunnen blijven leggen."

RUAE

Foto BHUL

Vastgoed

Jobs in de regio