Einde aan woekerprijzen voor concert- en sporttickets

Woensdag keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel goed dat komaf moet maken met het online doorverkopen van concert- en sporttickets aan woekerprijzen. Het wetsvoorstel kan nu naar de regering ter ondertekening, waarna het in het najaar van kracht wordt.

sboeynaems

Populaire concert- en sporttickets worden op de secundaire onlinemarkt vaak vele malen duurder aangeboden dan de oorspronkelijke verkoopprijs. "Een kwestie van vraag en aanbod zou je zeggen, maar de vrije marktwerking wordt toch grondig verstoord. Malafide figuren kopen immers massaal tickets op waardoor bewust een kunstmatige schaarste wordt gecreëerd. Vervolgens slaan deze speculanten munt uit de schaarste op internetsites. Deze praktijken moeten stoppen", aldus Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), die het wetsvoorstel indiende. "De kunstmatige opdrijving van de prijs ontzegt een grote groep mensen immers de toegang tot deze culturele en sportieve evenementen tegen een redelijke prijs", vult mede-indiener Jef Van den Bergh (CD&V) aan.

Sancties

Het wetsvoorstel voorziet dat de doorverkoper slechts de oorspronkelijke verkoopprijs mag vragen. Extra administratieve kosten kunnen wel nog doorgerekend worden. Er komt ook een verbod op het aanbieden van tickets op de secundaire markt nog voor de officiële voorverkoop is gestart. En de internetsites waarop tickets tegen woekerprijzen worden aangeboden worden geacht mee te werken met het afdwingen van de nieuwe wet.

Er zij ook sancties gekoppeld aan het overtreden van de nieuwe spelregels. Een gedupeerde koper die teveel zou hebben betaald, kan die surplusprijs terugvorderen van de doorverkoper. Als die weigert, hangt hem een strafrechtelijke sanctie boven het hoofd. Ook medewerking aan malafide doorverkoop kan vervolgd worden.

Beeld Photonews