Priester Ivo Cornelis overleed 55 jaar geleden

De naam van Ivo Cornelis klinkt in Niel als een klok. De priester uit Niel richtte verscheidene jongenstehuizen op voor wezen en arme kinderen. In 1995 werd in Niel een straat naar zijn naam genoemd : Ivo Cornelisstraat.

Paul Van Roy

Zijn neef, een 82-jarige priester uit Leuven, E.H. Mark Cornelis, gaf zopas een boek uit over Ivo Cornelis : één der Vlaamse groten in kerk en samenleving.

Dit boek is verkrijgbaar bij Mark Cornelis, Minderbroedersstraat 9/21, 3000 Leuven. E-mailadres: cornelis.mark@telenet.be Tel.: 016-796305, Prijs 14,95 euro, eventueel verzendingskosten: 4 euro. Rek. nr.: BE67 0000 1081 4587.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio