Zes op tien Vlamingen: "overheid doet niet genoeg voor waterkwaliteit"

Zes op tien Vlamingen: overheid doet niet genoeg voor waterkwaliteit

Zes op tien Vlamingen: "overheid doet niet genoeg voor waterkwaliteit"

Print
Uit een onlinebevraging blijkt volgens Natuurpunt dat zes op tien Vlamingen vindt dat de overheid niet genoeg doet om de waterkwaliteit van onze beken, meren en rivieren te verbeteren. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium merken op dat het voor Vlaanderen een huzarenstuk wordt om de waterkwaliteitsdoelstellingen van 2015 te halen.

In de bevraging zegt 70 pct van de 1.314 deelnemers de laatste jaren wel een vooruitgang te zien, maar is 6 op de 10 ontevreden over de waterkwaliteit van onze beken, rivieren, kanalen en meren. "De positieve evolutie van de voorbije twintig jaar blijkt dus niet genoeg te zijn om de Vlaming gerust te stellen", aldus Hendrik Moeremans (Natuurpunt). "Maar liefst 94 pct vindt dat er nog werk aan de winkel is." Meer dan drie kwart van die deelnemers maakt zich zorgen over mest en pesticiden die via de landbouw in het water terechtkomen, gevolgd door de beperkte biodiversiteit in de waterlopen en tot slot de vervuiling door industrieel en huishoudelijk afvalwater.

De organisaties menen dat de bezorgdheid van hun respondenten gegrond is. "De Vlaamse regering heeft plannen gemaakt (2009) om de waterkwaliteit te verbeteren, maar van de prioritaire maatregelen in die plannen, heeft ze er nog maar één uitgevoerd", klinkt het, verwijzend naar rioleringswerken in en rond Turnhout. "Daardoor wordt het voor Vlaanderen een echt huzarenstuk om haar eigen waterkwaliteitsdoelstellingen voor 2015 te halen."

De organisaties vragen dat de regering de aangekondigde acties in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water ook daadwerkelijk uitvoert. Net om beleidsmakers te herinneren aan hun belofte en de deadline, wordt zondag om 15 uur op 23 locaties in Vlaanderen in het water gesprongen tijdens de "Big Jump".

Belga
Archieffoto GDR

.

Nu in het nieuws