Di Rupo: "Respect en begrip voor moedige beslissing"

Print
"We hebben met spijt vernomen dat de gezondheid van koning Albert II hem niet meer toelaat zijn ambt uit te voeren zoals hij dat zou willen." Zo opende premier Di Rupo zijn toespraak naar aanleiding van het aftreden van de vorst. Di Rupo sprak ook zijn volle vertrouwen uit in kroonprins Filip.

"De federale regering heeft respect en begrip voor de beslissing van de koning", aldus Di Rupo, die werd bijgestaan door de voltallige ministerraad. "De oprechtheid, de moed en het inzicht van de vorst verdienen onze waardering. Koning Albert II neemt met waardigheid en liefde voor het land afscheid van zijn ambt."

Dankbaarheid

"Ik wil onze grote dankbaarheid uitdrukken voor het jarenlange engagement van onze koning ten opzichte van de Belgische bevolking", vervolgde de premier. "Hij was niet voorbestemd om koning te worden maar met zijn enthousiasme, empathie, intelligentie en humor is hij dat ten volle geworden."

"Gedurende vele jaren heeft Albert II de harten van de Belgen veroverd. Hij heeft ons bijgestaan tijdens vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook tijdens momenten van grote droefheid."

Vertrouwen in Filip

Di Rupo sprak ook het vertrouwen in kroonprins Filip uit. "Hij heeft zich met ernst en met een grote verantwoordelijkheidszin voorbereid op zijn nieuwe functie en heeft de wil om het land goed te leiden. Koning Filip zal op de steun van de regering kunnen rekenen."

ToMas
Foto Belga

.

Nu in het nieuws