"Prins Filip geniet mijn volle vertrouwen"

Koning Albert II treedt op 21 juli af. Dat zei de vorst zonet tijdens een toespraak. "Het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen", luidde het.

De koning wees erop dat niemand van zijn voorgangers geregeerd heeft tot zijn tachtigste. "Mijn leeftijd en gezondheid laten het niet langer toe mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen. Ik zou mijn plichten niet nakomen en mijn opvatting van de koninklijke functie niet huldigen mocht ik in die omstandigheden te allen prijze mijn ambt blijven bekleden. Het is een kwestie van respect voor mijn medeburgers. Na een regeerperiode van twintig jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen".

De vorst stelt dat prins Filip goed voorbereid is om hem op te volgen: "Hij geniet samen met prinses Mathilde mijn volle vertrouwen".

"Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt", aldus de vorst. "En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen, en dat is U waarde landgenoten. Met een bevolking die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van ons land in de beste handen."

De Belgische koning zegt dat de rol van koning der Belgen en zijn legitimiteit erin bestaat "ten dienste te staan van de democratie en van haar burgers". "Zij zijn de enige rechtmatige titularissen van de soevereiniteit. In dat opzicht moet het koningschap met zijn tijd meegaan. Op 20 juli zal ik u, zoals gewoonlijk, andermaal toespreken, en daarna zal ik samen met de koningin en de nieuwe vorsten, de plechtigheden van 21 juli bijwonen", aldus de koning, die tot slot de bevolking bedankte voor "de sympathie en de steun".

Albert II, die op 6 juni zijn 79ste verjaardag vierde, legde op 9 augustus 1993 de eed af. Hij zal dus net geen twintig jaar koning van België geweest zijn.

Archieffoto

Nu in het nieuws