Dienstencomplex Van Cleemputplein heet voortaan Brandpunt

Dienstencomplex Van Cleemputplein heet voortaan Brandpunt

Dienstencomplex Van Cleemputplein heet voortaan Brandpunt

Print
Boom - Het dienstencomplex aan het Van Cleemputplein is officieel geopend onder de naam ?Brandpunt'. Er zijn vier zorgpijlers in ondergebracht die de kerntaken uitmaken voor gemeente en OCMW: tewerkstelling, seniorenzorg, veiligheid en kinderopvang.
Ocmw-voorzitter Christel De Coninck zei dat het vroegere ziekenhuis ?Den Brandt' uiteindelijk de financiële draagkracht van een modale gemeente als Boom oversteeg, maar dat nu dit nieuwe dienstencomplex Brandpunt een verhaal is met minder risico's, vermits 85 procent van het dienstencomplex inkomsten zal genereren die de investeringen afdekken.

Omdat het dienstencomplex bijna pal in het geografische centrum, zeg maar het brandpunt van de gemeente ligt, is voor de nieuwe naam 'Brandpunt' gekozen. In dit gehele gebouwencomplex vindt u het woonzorgcentrum Den Beuk, het Sociaal Huis van het OCMW, het commissariaat van de Politiezone Rupel, een volwaardige opvangstructuur voor kinderen van 0 tot 12 jaar, een complex van 63 assistentiewoningen, de lokale tewerkstellingsactoren RVA, VDAB en PWA en aansluitend de middenschool, de administraties van financiën, BTW en kadaster en het vredegerecht. Er komt nog een parking, ontsluiting en een fietsas over het Van Cleemputplein.

Burgemeester Jeroen Baert zei dat heel wat Bomenaars en niet-Bomenaars hier op deze plek doorheen de geschiedenis lief en leed hebben gedeeld. "Dat het ziekenhuis uiteindelijk moest sluiten en de vereffening van het ziekenhuisverhaal de gemeente en het OCMW uiteindelijk 14 miljoen euro kosten kan ik moeilijk een daad van goed bestuur noemen", zei de burgemeester. "Dit dossier houdt elke inwoner in een financiële wurggreep.
Wij gaan deze ziekenhuisbelasting tegen 2019 afbouwen, maar ook vandaag vallen nog financiële lijken uit de kast. Zo moet Willebroek en Boom plots 200.000 euro per jaar betalen voor de pensioenlasten van de vroegere werknemers.

De burgemeester gaf daarop de aanwezige Vlaams minister President Kris Peeters een mand met streekproducten vergezeld van de boodschap om gemeenten zoals Boom extra middelen te geven, of een betere verdeelsleutel toe te passen op de toelage van het Vlaams gemeentefonds. Eerder keurde de gemeenteraad hierover een motie goed. Nadien volgde een receptie voor genodigden en de buurtbewoners vierden als iets eerder.

Jan BOEY

Foto Sarah Van den Elsken

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio