Kamercommissie keurt gerechtelijke hervorming in eerste lezing goed

Kamercommissie keurt gerechtelijke hervorming in eerste lezing goed

Kamercommissie keurt gerechtelijke hervorming in eerste lezing goed

Print
De Kamercomissie Justitie keurde zopas in eerste lezing de historische hervorming van het gerecht goed. Meestal stemde niemand tegen, N-VA en VB onthielden zich doorgaans, behalve bij hun eigen amendementen. De groenen waren afwezig.

In de toekomst zullen er geen 27 gerechtelijke arrondissementen meer zijn, maar nog slechts 12. Het gaat om de grootste hervorming in justitie sinds 1830, waarover al ruim dertig jaar wordt gepraat. De commissie stemde alle artikelen en amendementen, maar nog niet over het geheel. Sophie De Wit (N-VA) vroeg een tweede lezing om alles nog eens na te kijken. De stemming over het geheel is volgende week dinsdag.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil de gerechtelijke arrondissementen laten samenvallen met de provincies. Door grotere arrondissementen wordt de kwaliteit van justitie verbeterd omdat men makkelijker kan specialiseren. Tegelijkertijd blijven alle zittingsplaatsen bestaan zodat de burger niet verder moet reizen. Arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel worden georganiseerd op het niveau van het Hof van Beroep. Aan de indeling in vijf hoven wordt overigens niet geraakt. De rechters zullen mobieler worden, ze zullen immers nu in de hele provincie kunnen werken. De vrederechters blijven in hun kanton, maar kunnen in de provincie moeten bijspringen als dat nodig is. De nieuwe wet treedt op 1 april 2014 in werking.

De wet heeft zeker nog gebreken en onvolkomenheden, maar het loutere feit dat de wet na dertig jaar discussie toch goedgekeurd is geraakt, mag een groot succes van Annemie Turtelboom worden genoemd.

Lees ook: Turtelboom wil één rechtbank per provincie.

JDW

Foto Photo News

MEEST RECENT