Autobussen naar Spanje en Marokko niet in orde

Autobussen naar Spanje en Marokko niet in orde

Autobussen naar Spanje en Marokko niet in orde

Print
De lokale politiekorpsen van Brussel Hoofdstad/Elsene en Brussel Zuid hebben zaterdagvoormiddag in samenwerking met de federale wegpolitie, de douane en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een grootscheepse controle gehouden op autobussen die als bestemming Marokko en Spanje hadden. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld. Dat meldt de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit.

Bussen niet in orde

In totaal werden er 31 bussen gecontroleerd op zwartwerk, het respecteren van de verplichte rij- en rusttijden en de technische voorschriften waaraan de bussen moeten voldoen. In het geval van drie bussen was het zo erg gesteld dat ze moesten afgeladen worden en niet mochten vertrekken.

"Op het vlak van de technische voorschriften voor voertuigen heeft de controle zorgwekkende toestanden moeten vaststellen", zegt Thomas De Spiegelaere van de FOD Mobiliteit. "Overlading, defecte remmen, gebarsten voorruit, afgesleten banden en problemen met de stuurinrichting. Bepaalde gebreken gaven aanleiding tot de betaling van onmiddellijke inningen, maar drie voertuigen en drie aanhangwagens moesten worden stilgelegd om afgeladen te worden, de defecten te laten herstellen, opnieuw naar de technische controle te gaan of in beslaggenomen te worden."

Geen vergunningen

Hiernaast stelde de politie ook overtredingen vast met betrekking tot de rij- en rusttijden van de bestuurders, op het gebruik van de tachograaf en op de arbeidsreglementering. Twee ondernemingen bleken zelfs busvervoer te organiseren zonder over de nodige vergunningen te beschikken.

.

Nu in het nieuws