Pingpong tussen Senaat en Kamer over procedurefouten duurt voort

Het pingpongspel tussen de Senaat en de Kamer over de wet-Landuyt duurt voort. Die wet moet de gevolgen van procedurefouten beperken. Ze moet dus zorgen voor minder vrijlatingen en minder vrijspraken. De Kamer wil daarin verder gaan dan de Senaat, maar de Senaatscommissie Justitie keerde zopas op voorstel van Els Van Hoof (CD&V) terug naar de oude tekst.

jdewit

Het probleem is bekend. Politie of gerecht maken een procedurefout en daardoor moeten bepaalde criminelen worden vrijgelaten of vrijgesproken. Dat leidt meestal tot veel ophef bij de publieke opinie. De filosofie achter deze regeling is nochtans duidelijk: in een rechtsstaat moeten politie en gerecht zelf de regels respecteren. Onwettige huiszoekingen en telefoontaps kunnen dus niet, omdat ze tot willekeur kunnen leiden. Bewijs dat het gerecht zo in handen krijgt is nietig en het mag dus niet meer gebruikt worden. Dat is de filosofie achter de wet.

Kamer

Om ervoor te zorgen dat toch niet al te veel grote criminelen de dans zouden ontspringen door allerlei procedurele futiliteiten, ontwikkelde het Hof van Cassatie op 14 oktober 2003 de "Antigoonregeling". Die werd ondertussen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gesteund.

Renaat Landuyt (sp.a) goot die Antigoonregeling in een wet. Volgens Antigoon wordt onwettig verkregen bewijsmateriaal alleen nietig verklaard in drie gevallen:

* Als de wet uitdrukkelijk zegt dat het bewijs nietig is als een bepaalde regel niet gevolgd is. Dat is maar uiterst zelden het geval.

* Als de procedurefout de betrouwbaarheid van het bewijs aantast. Dat is bv. het geval bij een bekentenis verkregen onder foltering. Ook dit is uiterst zelden het geval.

* Als het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Senaat

De Senaat ging akkoord met deze drie onderdelen, maar hij had daar aan toegevoegd dat bewijs dat verkregen is omdat een verkeerde rechter zich ermee bezig heeft gehouden ook nietig moet zijn. Dat gebeurde op voorstel van de Franstalige Kamer van het Hof van Cassatie. Een voorbeeld. De politie doet een huiszoeking omdat dieren mishandeld worden. Daarvoor geeft de politierechter toestemming. Maar dan vindt de politie daar niet alleen enkele mishandelde honden, maar ook bewijzen van pedofilie. Voor dit laatste misdrijf kan een politierechter geen huiszoeking bevelen. Dat moet een onderzoeksrechter doen. Volgens de Franstalige Kamer van Cassatie zou dit bewijs over pedofilie nietig en dus onbruikbaar zijn.

Pingpong

Nadat de Senaat dit laatste deel had toegevoegd, schafte de Kamer dat laatste stuk van de wet-Landuyt opnieuw af en keerde terug naar haar eerdere, eigen tekst.

Zopas heeft de Senaatscommissie Justitie dat opnieuw veranderd. Op voorstel van Els Van Hoof (CD&V) werd opnieuw toegevoegd dat bewijs dat verkregen is door een verkeerde rechter ook nietig moet zijn. De sp.a stemde tegen, Open Vld en Ecolo onthielden zich, maar er was een meerderheid van CD&V samen met de Franstalige partijen.

De voltallige senaat moet hierover nu nog stemmen en daarna gaat het ontwerp opnieuw naar de Kamer.

Lees alles over de bokkesprongen van dit voorstel: Rieder: "Landuyt opent deur naar politiestaat"

Landuyt wil vrijspraken door procedurefouten beperken

Kamer fluit senaat terug over procedurefouten

Senaat beperkt wet-Landuyt over procedurefouten drastisch

JDW Archieffoto's Belga

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio