530 mensen keerden terug naar eigen land via loket Fedasil

530 mensen keerden terug naar eigen land via loket Fedasil

530 mensen keerden terug naar eigen land via loket Fedasil

Print
Tussen juni 2012 en mei 2013 heeft het terugkeerloket van Fedasil 390 dossiers behandeld, goed voor 530 personen die zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Dat blijkt maandag tijdens de voorstelling van de resultaten van een jaar terugkeerloket, in het bijzijn van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.

In dezelfde periode zijn via het netwerk van Fedasil in totaal 1.723 mensen teruggekeerd. Maandelijks starten de drie medewerkers van het terugkeerloket gemiddeld 42 terugkeerprocedures op, met als hoogtepunt 71 in april 2013. Daarnaast hielden de medewerkers 1.475 informatieve gesprekken en kwamen er nog eens evenveel telefonische oproepen binnen.

Opvolgen regeerakkoord

"Het terugkeerloket is er gekomen omdat in het regeerakkoord staat dat de terugkeer bevorderd moet worden", stelt Peter Neelen, de verantwoordelijke voor de cel Vrijwillige Terugkeer. "Bovendien is het belangrijk dat vrijwillige terugkeer toegankelijk is. In ons uniek loket, dat herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk is, kunnen asielzoekers of mensen zonder wettig verblijf terecht voor professionele terugkeerbegeleiding."

"Zelf beslissen om terug te keren naar je land van herkomst is duizend keer menselijker en beter dan gedwongen te moeten terugkeren", aldus Maggie De Block. "Maar de beslissing nemen om terug te keren is niet gemakkelijk. Daarom hebben onze diensten het voorbije jaar veel geïnvesteerd in de professionalisering van de terugkeerbegeleiding.

Belga
Beeld: PhotoNews

MEEST RECENT