Egyptische president verwerpt ultimatum van leger

Egyptische president verwerpt ultimatum van leger

Egyptische president verwerpt ultimatum van leger

Print
Het Egyptische presidentschap heeft in een persbericht dat in de nacht van maandag op dinsdag werd verspreid impliciet het ultimatum van het leger aan het staatshoofd verworpen. Het leger had president Morsi eerder opgeroepen om binnen 48 uren de eisen van de bevolking in te willigen. Indien dat niet zou gebeuren, dreigde het leger tussenbeide te komen.

In een mededeling stelt het presidentschap nu dat "de verklaring van de strijdkrachten niet aan de president was voorgelegd" voor haar verspreiding en dat ze "signalen bevat die verwarring kunnen veroorzaken". Het presidentschap zegt "vastbesloten de gekozen weg voort te zetten voor het voeren van een globale nationale verzoening".

De tekst laakt "alle verklaringen die de verdeeldheid in het land zouden verdiepen en die de sociale vrede zouden kunnen bedreigen". De verklaring stelt verder dat Morsi "zijn consultaties voortzet met alle nationale krachten om de weg naar democratische veranderingen en de bescherming van de wil van het volk veilig te stellen."

"De burgerlijke democratische Egyptische staat is een van de belangrijkste realisaties van de revolutie van 25 januari 2011" die oud-president Hosni Moebarak heeft omvergeworpen, onderstreept de tekst. "Egypte zal absoluut geen enkele achteruitgang toelaten, wat ook de omstandigheden."

Ultimatum

Maandagavond had de militaire commandant in een boodschap op televisie een ultimatum gesteld en opgeroepen om binnen 48 uren te voldoen aan de eisen van het volk, anders zouden de strijdkrachten stappen afkondigen en toezien op de uitvoering van de te nemen maatregelen. Een boodschap die door de sinds zondag massaal gemobiliseerde tegenstanders van Morsi op vreugdekreten werd onthaald op het Tahrirplein.

Lees ook: Hoofdkwartier Moslimbroeders bestormd en in brand gestoken
En: Egyptisch leger dreigt tussenbeide te komen

Belga
Foto Reuters

.

Nu in het nieuws