Beverdonk

Het gemeentebestuur heeft een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan Van Wellen Project Management voor het aanpassen van de bestaande vergunning voor het bouwen van magazijnen, kantoren en aanhorigheden op Beverdonk. Op 17 juni werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan Beverdonk Container Terminal voor het aanleggen van terreinverharding en het plaatsen van containerunits, lichtmasten en aanhorigheden. JORG

Fajka Chani

www.grobbendonk.be

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio