Gemeentearchief

Het gemeentearchief van Sint-Gillis-Waas bewaart de negentiende-eeuwse bevolkingsregisters van de vier deelgemeenten. De bevolkingsregisters van deelgemeente Sint-Gillis-Waas werden al in 2012 gedigitaliseerd. Dit jaar moeten ook de registers van de deelgemeenten Meerdonk, Sint-Pauwels en De Klinge worden gedigitaliseerd. Die registers omvatten over een periode van tien jaar alle veranderingen in een gezinssamenstelling en zijn dus belangrijke bronnen voor historisch onderzoek. Door het veelvuldige gebruik zijn de archiefstukken in slechte staat. Na digitalisering zullen de originelen geen verdere schade meer oplopen. De kostprijs van de digitalisering wordt op 10.000 euro geraamd.

Elke Lamens

YV

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio