Bonden Katoen Natie: "Syndicale acties geen gevolg van meningsverschil"

Bonden Katoen Natie: Syndicale acties geen gevolg van meningsverschil

Bonden Katoen Natie: "Syndicale acties geen gevolg van meningsverschil"

Print
De bediende- en arbeiderscentrales van de drie grote vakbonden ontkennen in een persbericht "met klem" dat de lopende syndicale acties het gevolg zouden zijn van onderlinge meningsverschillen. Die mening was CEO van Katoen Natie Fernand Huts toegedaan, na het uitbreken van stakingsacties na onenigheid over de mogelijk illegale inzet van niet-havenarbeiders voor havenarbeid.

"De acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV-Transcom en BBTK) hebben louter als oorsprong de weigering door Logisport, onderdeel van Katoen Natie Groep, om aan de syndicale afvaardigden toegang te verlenen", stellen de bonden.

Volgens hen wijzen verschillende adviezen van de bevoegde overheidsdienst erop dat werknemers bij Logisport die havenarbeid verrichten, tot de bevoegdheid van het paritair comité 301 voor het havenbedrijf behoren. "De bedienden die geen havenarbeid verrichten, ressorteren onder het paritair comité voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek", aldus de bonden.

Lees ook: Katoen Natie haalt bakzeil in geschil met Havenbedrijf

Volgens hen situeren de activiteiten door Logisport zich binnen de territoriale omschrijving van de Antwerps haven en beantwoordt de behandeling van goederen aan de definitie van havenarbeid volgens het Koninklijk Besluit van 12 januari 1973.

"De vakbondsafgevaardigden zijn gemachtigd de naleving van de arbeidsreglementering vast te stellen. Dat recht wordt uitdrukkelijk erkend in de paritaire akkoorden en wordt niet in vraag gesteld door enig andere havenwerkgever."

Dat voor de werknemers voor Logisport cao's werden gesloten met een bediendevakbond, doet volgens de bonden niet terzake. Enkel erkende havenarbeiders mogen havenarbeid verrichten. De controle richt zich volgens de vakorganisaties daarom op een dergelijke erkenning.

Belga

Foto Patrick De Roo

.

Nu in het nieuws