OCMW gaat niet in op voorstel mantelzorgpremie

De sp.a fractie heeft in het OCMW een voorstel tot instelling van een mantelzorgpremie op de ocmw-raad ter stemming gebracht. De meerderheidsfractie konden zich niet in het voorstel vinden.

boey jan

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet op de mantelzorg in het voorjaar goed. "De mantelzorger is een niet-professionele verlener van bijstand aan een familielid, dat verzwakt is en dat wegens zijn leeftijd, een ziekte of een fysieke, mentale of psychische deficiëntie, nood heeft aan een continue en gepersonaliseerde bijstand bij het verrichten van dagelijkse handelingen", legt indiener Rudi Jenné (sp.a) uit.

Dit gegeven moet mee een oplossing bieden aan de toenemende vergrijzing en de druk op de beschikbare plaatsen in de georganiseerde ouderenzorg. "Een mantelzorger die meer dan 20uur zorg verleent per week, gaat een engagement aan dat zijn dagelijkse bezigheden ernstig belast. Vaak hebben de mantelzorgers een beroepsloopbaan moeten onderbreken en zien zij af van een actief sociaal en cultureel leven. Dit voor 300 euro/jaar is in vergelijking met deze inzet slechts een symbolisch bedrag", legt Rudi Jenné uit.

Hij heeft berekend dat het benodigde budget, op basis van een vergelijking met andere gemeenten, het voor Willebroek zo'n 4.500 euro op jaarbasis zou kosten. "Het past volgens de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld niet in het budget. De premie bedraagt amper 0,1% van het budget. Willebroek blijft bij het kransje van de 15% Vlaamse gemeenten die deze 'Mantelzorgers' (nog) niet erkennen", besluit Rudi Jenné. Jan BOEYMeer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio