Katoen Natie haalt bakzeil in geschil met Havenbedrijf

Katoen Natie haalt bakzeil in geschil met Havenbedrijf

Katoen Natie haalt bakzeil in geschil met Havenbedrijf

Print
De rechtbank van koophandel heeft zich maandag onbevoegd verklaard om te oordelen over het kort geding dat Katoen Natie en Seaport Terminals hadden aangespannen tegen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Volgens de rechter is enkel de Raad van State bevoegd om een beslissing te nemen in het dossier over de zogenaamde havenboetes.

Katoen Natie en Seaport Terminals spraken het Havenbedrijf eind 2012 aan op het feit dat Antwerp Gateway en PSA Antwerp hun tonnageverplichtingen niet gehaald hadden en dat ze de vergoedingen - de havenboetes - die ze daardoor sinds 2008 verschuldigd waren, nog niet betaald hadden.

Economische omstandigheden

Katoen Natie en Seaport Terminals hadden dat wel gedaan en eisten van het Havenbedrijf dat ze de vergoedingen ook bij de twee andere containerbehandelaars ging innen. Het Havenbedrijf besliste op 26 maart om de boetes van PSA Antwerp en Antwerp Gateway te verlagen en hield daarbij rekening met de drastisch gewijzigde economische omstandigheden. Door de crisis van 2009 werd het haast onmogelijk om de contractueel vastgestelde volumeverplichtingen voor de periode 2009-2012 nog te bereiken.

Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, meent dat het Havenbedrijf met twee maten en twee gewichten werkt. Door het niet innen van de boetes worden Antwerp Gateway en PSA Antwerp volgens hem bevoordeeld en krijgen ze onbeperkt munitie om met de concurrentie af te rekenen. Het aanbod van het Havenbedrijf om de reeds betaalde vergoedingen door Katoen Natie en Seaport Terminals terug te betalen, werd door hen afgeslagen.

Gerechtskosten

Ze spanden een kort geding aan om enerzijds de uitvoering van de beslissing van 26 maart te laten schorsen totdat de rechter ten gronde zich over de zaak heeft uitgesproken, en om anderzijds het Havenbedrijf te dwingen de uitstaande vergoedingen in te vorderen.

Katoen Natie en Seaport Terminals kwamen echter van een kale reis terug thuis, want de rechter verklaarde zich onbevoegd. Ze moeten bovendien de gerechtskosten van het Gemeentelijk Havenbedrijf, Antwerp Gateway en PSA Antwerp betalen, wat in totaal 18.420 euro is.

Foto: Belga

.

Nu in het nieuws