CEO's mediabedrijven: "Twee jaar om iets stevigs op te bouwen"

Marc Vangeel en Luc Missorten, CEO's van respectievelijk Concentra en Corelio, geven zichzelf en hun mediabedrijven 18 tot 24 maanden tijd om van Het Mediahuis een stevig bedrijf te maken. In de loop van juli wordt het dossier aangemeld bij de Raad voor de Mededinging.

dvansant

Onrust is menselijk

Op de vraag of er al dan niet jobs zullen sneuvelen, reageert Vangeel: "Daar mogen we nu geen commentaar op geven. We mogen wel plannen maken, maar voor het groen licht van de Raad mogen we niets zeggen of beslissen over de implementatie van het dossier. Het zou trouwens arrogant zijn en een miskenning van al het aanwezige talent om vanuit een helikoptervisie te beslissen hoe we het gaan aanpakken. Dat zal gebeuren na veel en intens overleg met alle actoren."

Missorten begrijpt de onrust bij de journalistenbond en werknemers: "We moeten op een scrupuleuze manier het dossier voor de mededingingsprocedure respecteren. Vanuit menselijk standpunt is het normaal dat er onrustig gereageerd wordt op dit nieuws. Tegelijkertijd zitten wij in de oncomfortabele situatie dat we ontwijkende antwoorden moeten geven."

Er moet nog flink aan de weg getimmerd worden, volgens Missorten: "We moeten eerst zorgen dat het nieuwe huis sterke fundamenten heeft. Daarvoor hebben we zeker 18 tot 24 maanden nodig. En pas dan kan je dromen van en ambitie hebben voor andere projecten. We mogen dromen van meer Europese aspiraties, net als andere mediagroepen. Als er mogelijkheden zijn voor de verbreding van de portfolio in de ons omliggende landen, dan staan we samen zeker sterker."

Geen verschraling

Op de vrees dat een mogelijke fusie een verschraling van het Vlaamse medialandschap zou betekenen, reageert Vangeel ontkennend: "We hebben het geluk dat we allebei familiale aandeelhoudersstructuren hebben. Zij weten wat uitgeven is en weten dat hun succes stoelt op diversiteit en journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid. De kranten blijven in Vlaanderen en onze aandeelhouders zijn ondernemers die weten hoe mediabedrijven functioneren."

Belga

Foto's Belga, PN

Afgebeeld: Marc Vangeel (L) en Luc Missorten (R)

Vastgoed

Jobs in de regio