Blik op de ruimte: Opwarming door cfk's?

Een Canadese wetenschapper heeft een uitvoerige statistische analyse gemaakt van de opwarming van de aarde. Daaruit blijkt dat niet de kooldioxide verantwoordelijk is voor de opwarming maar cfk's.

tmas

Cfk's werden in de jaren dertig van vorige eeuw ontwikkeld als koelmiddel en drijfgas in spuitbussen. In de jaren zeventig bleek dit de ozonlaag aan te tasten en werd het gebruik ervan streng gereguleerd. Sindsdien is er een gestage daling van cfk's in de atmosfeer. Het kooldioxide gehalte stijgt nog steeds maar in de analyse van de opwarming van de aarde is er een afvlakking te zien.

Indien de studie juist blijkt dan zal de temperatuur van de aarde gedurende de volgende decennia beginnen te dalen.

Deze rubriek kwam tot stand in samenwerking met Cosmodrome. Foto ESA