Thomas More-hogeschool werkt lijst over partnergeweld uit

Om het huisverbod bij echtelijk geweld efficiënter toe te passen, moeten politie en parket beschikken over een lijst van criteria om te kunnen inschatten hoe gevaarlijk een bepaald persoon is. Er loopt momenteel een studie hierover en die zal in 2015 klaar zijn. Dat zegde Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune (CD&V) op een studiedag in Leuven over de nieuwe wet op partnergeweld.

jdewit

Door die wet kan de procureur een dader van huiselijk geweld onmiddellijk voor tien dagen uit de gemeenschappelijke woning zetten. Tegelijkertijd kan hij aan die dader een contactverbod opleggen met al wie in de woning verblijft. De vrederechter roept in die tien dagen de ruziënde partijen op zodat de uithuisgeplaatste dat huisverbod kan betwisten. Als het slachtoffer vraagt om het huisverbod te verlengen, kan de vrederechter dat ook beslissen. Voor maximum 3 maanden.

Thomas More

Het vakblad Politeia organiseerde een studiedag over de wet die nog maar beperkt wordt toegepast. Deels omdat de parketten huiveren om de macht die ze hebben te gebruiken. Het is immers niet altijd duidelijk hoe gevaarlijk de dader is. Daarom moet er een nationale lijst met criteria komen op grond waarvan politie en parket zich kunnen baseren: bv. vroeger geweld, alcoholisme, bedreigingen e.d.

Het Instituut voor Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen werkt samen met de Thomas More-hogeschool zo'n lijst uit, zegde de Bethune.

CO3

Weliswaar heeft het Antwerpse parket al zo'n lijst. Die gebruikt wordt in het C03-project. In CO3, een pilootproject van de Antwerpse procureur Herman Dams dat op termijn zou kunnen worden veralgemeend naar het hele land, zitten drie partijen samen tegen het partnergeweld: politie-gerecht; hulpverlening-justitiehuis; stad-OCMW-provincie. Deze drie groepen gaan per gezin gezamenlijk na wat de beste oplossing voor het probleem is: hulpverlening of vervolging.

De Bethune pleitte voor goede samenwerking tussen politie, parket en hulpverlening. Ze wees erop dat vanaf 1 september 2014 wellicht de kersverse familierechtbank en niet meer de vrederechter het huisverbod zal kunnen opleggen.

Lees ook: CO3 pakt partnergeweld aan

Huisverbod wordt mogelijk door nieuwe wet

12,5% Belgen slachtoffer van partnergeweld

JDW Foto Belga